Het bestuur van de Armando Stichting bestaat uit


Coen Bruning, voorzitter
Ed Hartman, secretaris
Gerrit te Spenke, penningmeester
Jan Kleijne, bestuurslid


Beloningsbeleid

Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.

Armando Stichting RSIN:814072550
 

Postadres en contactgegevens
Armando Stichting
Prins Bernhardstraat 4
6521 AB Nijmegen

info@armandostichting.nl