ARMANDO STICHTING 2020–2025

Officiële en publieksbekende naam: Armando Stichting
RSIN:814072550 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer)

Doelstelling Armando Stichting
De Armando Stichting wil een breed publiek kennis laten nemen van het werk van de kunstenaar Armando. Na het overlijden van Armando in 2018, heeft de Armando Stichting de zorg voor de gehele collectie van Armando gekregen. De belangrijkste taak van de Armando Stichting is om het oeuvre van Armando toegankelijk te houden voor het publiek. 


Verkrijgen van inkomsten:

middels royalties en opbrengsten uit beeldrechten, alsmede uit beleggingen.

Te verrichten werkzaamheden:
Het entameren en organiseren van Armando tentoonstellingen en andere Armando bijeenkomsten alsmede het realiseren van een een catalogue raisonné.

 

De Armando Stichting werft geen geld.